Disclaimer

Beding waarin aansprakelijkheden worden afgewezen.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten Revaplan, de Revaplan-medewerkers en de Revaplan-partners van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Revaplan is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van of ontlenen van informatie aan deze pagina en informatie indirect voortkomend uit deze pagina. Revaplan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in afbeeldingen en teksten. Revaplan adviseert u om informatie eerst te verifiëren.

Contactformulier