}

Persbericht: Revaplan maakt kluswoningen aantrekkelijker

Meer dan 1000 woningen worden proactief aangepakt door ondersteuning van de Provincie Limburg

Veel woningen in Limburg voldoen niet aan de eisen van de koper die een instapklare en toekomstbestendige woning wil. Revaplan brengt met een innovatieve formule vraag en aanbod doeltreffend bij elkaar, door - middels een uitgewerkt plan, inclusief plattegronden, visualisaties en een reëel kostenplaatje - de potentie van een woning voor potentiële kopers zichtbaar en begrijpelijk te maken.

De flexibele vernieuwbouwaanpak helpt hen om via renovatie een toekomstbestendige en energiezuinige woning te realiseren, die aan hun eisen en wensen voldoet. Door de financiering vanuit het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt kan Revaplan haar formule nu als een service aanbieden. De Provincie Limburg stimuleert op deze manier de woningmarkt. De realisatie van deze energiezuinige toekomstbestendige vernieuwbouwwoningen betekent een impuls van meer dan 40 miljoen euro voor de lokale bouwsector in het bijzonder en de economie in de breedte.

Revaplan in de praktijk
“Mensen op zoek naar een woning zien vaak niet de potentie van een zogenaamde kluswoning” zegt Patrick Leppers, directeur van Revaplan. Om daaraan toe te voegen: “En verkopers van dergelijke woningen willen niet vooraf investeren in noodzakelijke verbeteringen van de woning. Zie daar het probleem.” Op basis van een goed ontwerp, een betrouwbare kostencalculatie en fotorealistische visualisaties maakt Revaplan de potentie van de woning zichtbaar. Binnen twee weken is er op deze manier een betrouwbaar financieel plaatje voor de kandidaat-kopers. “Huizen die al twee jaar te koop stonden zijn op deze manier binnen enkele maanden verkocht. De kracht is dat je nu potentiële kopers benadert die voorheen niet eens naar je woning kwamen kijken”, aldus Leppers.

Voordelen voor de Limburgse economie
Daan Prevoo, gedeputeerde voor Wonen, ziet met name in de verduurzaming van kluswoningen een belangrijk winstpunt: “Elke verduurzamingsslag op onze woningmarkt in pure winst. En hoe beter potentiële kopers inzicht krijgen in de mogelijkheden van een woning, des te sneller wordt die verkocht. En het verbouwen van huizen heeft ook een positief effect op het bouwvolume en de doorstroming in de Limburgse woningmarkt. Een win-winsituatie!”

Transitiefonds
Via het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt verstrekt de Provincie Limburg een lening ter hoogte van € 375.000 aan Revaplan. Het doel van het Transitiefonds is om de Limburgse woningmarkt een duwtje in de rug te geven, zodat deze meer in beweging komt en de onbalans tussen vraag en aanbod afneemt. Projecten en instrumenten die deze beweging op gang kunnen brengen én niet door de banken gefinancierd worden, kunnen in aanmerking komen voor financiering uit het Transitiefonds.

Voordelen voor woningverkopers
De financiering vanuit het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt maakt dat vernieuwbouwplannen nu voor alle huizenbezitters makkelijker kunnen worden ingezet. “We krijgen vaker de opmerking dat we een prachtig product hebben, maar dat een investering aan de voorkant niet wenselijk is” geeft Patrick Leppers aan. “De woning blijft traditioneel in de markt aangeboden , met als gevolg dat de woning niet wordt verkocht of ruim onder de vraagprijs”. Het resultaat van de samenwerking met het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt is dat huizenbezitters niet vooraf hoeven te investeren. Revaplan kan nu werken met een servicemodel. Er kan direct een vernieuwbouwplan worden gemaakt en gepubliceerd. De consument hoeft daardoor geen grote investering vooraf te doen om de verkoop van de woning te bevorderen. In plaats daarvan betaalt de consument Revaplan maandelijks een klein bedrag voor de verkoopondersteuning en promotie van het vernieuwbouwplan. Pas op het moment dat de woning daadwerkelijk verkocht wordt vindt de afrekening van de ontwikkeling van het plan met Revaplan plaats.

Huurwoningen
Naast het thema duurzaam en levensloopbestendig zijn ook de mogelijkheden van het omzetten van koopwoningen naar huurwoningen belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Revaplan. Prevoo: “De verwachting is dat in de toekomst een substantiële behoefte gaat bestaan aan huurwoningen. Deze woningen zijn op dit moment maar beperkt voorradig. Indien haalbaar, op basis van de vraag vanuit de markt of van klanten, zal een module ‘koop naar huur’ ontwikkeld worden”. Revaplan spant zich in om in het voorjaar van 2016 deze nieuw te ontwikkelen module standaard mee te nemen in het assortiment van Revaplan.